2% z daní pre rok 2018

Aj v tomto roku sa uchádzame o vaše dve percentá z daní, ktoré chceme následne efektívne a zmysluplne využiť na verejnoprospešné ciele v súlade s našim programom a nadačnou listinou.

Tlačivá na stiahnutie:
1. VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2%
2. POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

Tlačivá sa nachádzajú na stiahnutie aj na tejto stránke: http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=16032

 

Popis krokov na poukázanie 2% z dane:

a) Ak ste zamestnancom a daň za vás odvádza váš zamestnávateľ:

  1. Čím skôr požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkou na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
  1. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
  1. Do riadkov 1, 3 až 11 doplňte svoje osobné údaje (je to možné vyplniť aj perom – paličkovým písmom)
  1. Riadky 12 a 13 Vyhlásenia vyplníte na základe údajov v „Potvrdení o zaplatení dane …“ podľa pokynov v poznámkach pod príslušnými riadkami.
  1. V riadku 14 doplňte deň, mesiac a rok zaplatenia dane (dátum je uvedený vo Vašom „Potvrdení o zaplatení dane …“ – od zamestnávateľa),

– na záver v poslednom riadku nezabudnite podpísať vyhlásenie o pravdivosti údajov s uvedením miesta a dňa vyplnenia dokladu.

Obidve kompletne vyplnené tlačivá doručte (poštou, osobne) do 30. apríla 2018 na príslušný daňový úrad podľa Vášho miesta trvalého bydliska.

b) Ak podávate daňové priznanie ako fyzická alebo právnická osoba:

Potrebné údaje vypĺňate priamo v daňovom priznaní, ktoré je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad do 31. marca 2018

Údaje o prijímateľovi

 IČO/SID: 42259258 /  (SID ostáva prázdne)

Právna forma: NADÁCIA

Obchodné meno (názov): VOJENSKÁ PODPORNÁ NADÁCIA

Sídlo – Ulica: ZA KASÁRŇOU

Súpisné / orientačné číslo: 3

PSČ: 83247

Obec:  BRATISLAVA

 

Sme Vám nesmierne vďační za každú poskytnutú sumu.
Vašu podporu si veľmi vážime a ĎAKUJEME !