BLIŽŠIE K FINANČNEJ GRAMOTNOSTI PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV A ICH RODÍN

Vážení vojaci a vojačky, milí  čitatelia,

Vojenská podporná nadácia sa svojim programom dlhodobo angažuje v oblasti pomoci pre Vás. Program, ktorý poznáte pod názvom „vojaci-vojakom“ sa úspešne  rozvinul o čom svedčia stovky verejno-prospešných aktivít, ktorými spoločne s Vami pomáhame vytvárať priaznivejšie prostredie v útvaroch a regiónoch kde pôsobíte.

Rozhodli sme sa spustiť nový, vzdelávací program, prostredníctvom ktorého budete mať možnosť položiť otázky odborníkom v oblasti financií a byť tak bližšie k Vašej finančnej gramotnosti. Myslíme si, že v tejto čoraz zložitejšej oblasti nášho každodenného života je dostupnosť k informáciám veľmi dôležitá. Program má za cieľ umožniť Vám zorientovať sa v ekonomickej oblasti, usmerniť k hodnotovej orientácii vo vzťahu k peniazom a poskytnúť riešenia pre osobné a rodinné modely zabezpečenia Vašich špecifických životných potrieb.

 

VYSKÚŠAJTE BEZPLATNÚ PODPORU  V OBLASTI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI OD ODBORNÍKOV

 
 
Pomôžu, prípadne aj navrhnú optimálne riešenia v oblastiach:

 • V Zníženie Vašich nákladov  – optimalizácia rodinných financií
 • V Zníženie úverového zaťaženia a výšky splátok úverov
 • V Porovnanie aktuálnych úrokových sadzieb a otázky refinancovania Vašich úverov
 • V Komplexné riešenie predaja a kúpy nehnuteľností s návrhom zabezpečenia  financovania
 • V Hypotéky, stavebné sporenie a úvery na vybavenie domácností
 • V Dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti
 • V Zabezpečenie  budúcnosti rodín vojakov: dôchodok, štúdium detí, finančná rezerva
 • V Zaistenie rizík – poistenie osôb a majetku
 • V Poistenia vojakov vyslaných na misie, poistenia pri výcviku
 • V Daňová optimalizácia
 • V Vklady, investície a tvorba dlhodobej finančnej rezervy
 • V Ako aj ďalšie riešenia podľa Vašich individuálnych potrieb

 

OPÝTAJTE SA – PORADÍME VÁM, VYRIEŠIME ČO POTREBUJETE

[contact-form-7 id=“835″ title=“Podpora finančnej gramotnosti“]