POĎAKOVANIE

Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia aj priaznivci,

v čarovnej atmosfére Vianoc, kedy sa nespočetné množstvo nielen detí teší na Ježiška, keď máme k sebe o čosi bližšie a vieme viac rozlišovať čo je správne a čo nie, v tomto Božom čase, chceme  vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým prispievateľom a darcom, ktorí sa zapojili do charitatívnych projektov Vojenskej podpornej nadácie v roku 2018.

Na nezištných podporovateľoch stojí každé charitatívne a humánne dielo. Vďaka Vám mohla naša nadácia vo svojej krátkej existencii vykonať kus dobrej práce v prospech vojakov, ich rodinných príslušníkov, ako aj zamestnancov rezortu obrany.

Okrem podpory verejnoprospešných aktivít, ktoré sa za pomoci VPN k radosti jej zakladateľov rozvinuli vo väčšine vojenských útvarov OS SR, sa nadácia venovala aj individuálnej pomoci pre postihnutých vojakov, prípadne ich rodinných príslušníkov. Z množstva podporených podujatí či osôb chceme vyzdvihnúť ľudskú spolupatričnosť pri akumulovaní finančných prostriedkov v prospech troch vojakov, respektíve ich rodinných príslušníkov. Oni, ktorí sa tešili zo života a svojich rodín, prišli o zdravie a boli doslova z večera na ráno odkázaní na pomoc druhých. Ich osudy, ako aj naša spoločná pomoc, sú zaznamenané na našej stránke www.vojenskanadacia.sk

 

Vážení priatelia,

aj vďaka Vám vonia táto predvianočná atmosféra spolupatričnosťou, kamarátstvom a človečinou.

Úprimne Vám za všetko a za všetkých ďakujem.

Milan Gajdoš, správca VPN