Pomôžme desiatnikovi Durasovi + AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Vďaka Vašej štedrosti sa k 09.01.2019 podarilo pre pomoc Milanovi vyzbierať 11.108,- eur, za čo Vám srdečne ďakujeme…

Dňa 10.01.2019 sme pre Milanovu rehabilitáciu objednali zdravotnícku pomôcku tzv. Dinamické parapódium s príslušenstvom v hodnote 1.166,40 eur, ktoré obnovuje schopnosti samostatne stáť a udržiavať pozíciu v pasívnom vzpriamenom stojí. Držíme palce Milan.

AKTUÁLNY STAV ZBIERKY K 10.01.2019 JE 9.941,60 EUR.

Desiatnik Milan Duras, výborný vojak, skvelý otec a mocný chlap je od 23. mája odkázaný na pomoc lekárov a blízkych. Na to, aby sa vrátil späť do bežného života, potrebuje pomoc aj nás ostatných.

V uvedený deň mal 32 ročný profesionálny vojak, ktorý slúži v uniforme už 11 rokov, cestou na súťaž Železný muž vážnu dopravnú nehodu. S kritickými diagnózami, vrátane zakrvácania mozgu, respiračných zlyhaní, početných zlomenín a pomliaždenín ho liečili v Rožňave, Ružomberku, Trenčíne i v Bratislave. Otca dvojročnej dcérky a druha Milanovej partnerky, tiež profesionálnej vojačky, sa našťastie podarilo zachrániť. Po celom rade zložitých operačných zákrokov je od jesene v domácom ošetrení, ale ako ležiaci pacient potrebuje 24-hodinovú starostlivosť.
O vojaka z Raketometného oddielu Rožňava, sa stará v jeho rodisku v Trenčíne jeho mama a družka, ktorá je s dcérkou na rodičovskej dovolenke. Jeho najbližší kamaráti a kolegovia pre nich s cieľom pomôcť Milanovi už usporiadali súkromnú zbierku. Náklady na jeho liečenie aj mimo zdravotného poistenia sú však veľmi vysoké. O to viac, jeho najbližší sa pre Milana usilujú zabezpečiť opakovanú rehabilitáciu v špičkovom súkromnom zdravotnom centre v Piešťanoch, kde už raz bol a pobyt mu veľmi pomohol. Ďalšia dvojtýždňová rehabilitácia tu vzhľadom na Milanov stav stojí podľa nich cca 5000 eur, čo už je nad ich možnosti. Začiatkom decembra síce napríklad v posádke Levice, kde predtým slúžil, pripravujú súťaž v silovom trojboji, pričom výťažok pôjde na Milanovu liečbu. No i tak sa s prosbou o spoluprácu Janka Durasová, Milanova matka, obrátila na Vojenskú podpornú nadáciu. S tým, aby sprostredkovala prípadnú pomoc od ďalších príslušníkov vojenskej komunity. Vie, že je veľká šanca, aby bol sebestačný. On chce a má snahu, hoci aktuálne má čiastočne pohyblivú len pravú ruku a pravú nohu. No od 6. novembra stravu už prijíma cez ústa a aj keď s problémami, začal rozprávať. Pani Janka Durasová, ako aj Milanova družka, však tiež vedia, že Milana čaká ešte veľmi veľa fyzioterapeutických či logopedických cvičení, rehabilitácií a liečení. Milan a jeho najbližší však majú nádej. Ak im chceme byť nápomocní, môžeme prispieť na špeciálny účet, z ktorého celý výťažok bude určený na jeho liečenie.

Číslo účtu je SK05 7500 0000 0040 2635 4526, variabilný symbol 8024

O stave vyzbieraných finančných prostriedkov Vás budeme priebežne informovať.

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z.                                         podplukovník Ing. Ľubomír Bodnár
správca Vojenskej podpornej nadácie                            veliteľ raketometného oddielu