Pomôžme rotnému Chrenštovi + poďakovanie + aktuálny stav zbierky

STAV ZBIERKY K 18.12.2018 JE  8.065,- EUR.  ĎAKUJEME VÁM, ŽE POMÁHATE…  

Rotný Jozef Chrenšt je profesionálny vojak od svojej dvadsiatky, má 35 rokov, pôsobil ako logista v Jelšave a v Martine a túto jar sa spoločne so svojou družkou Mirkou Mikolášovou tešili na narodenie ich prvej dcérky Tatiany. Od 1. apríla nastúpil do vojenského útvaru v Rašove, kde však pôsobil len jeden deň, pretože pani Mirka tri dni po pôrode upadla do bdelej kómy. Jej stav bol takmer nezlučiteľný so životom, ale vďaka profesionalite lekárov a neurologickým rehabilitáciám sa ju podarilo zachrániť. Jej zdravotný stav sa začal veľmi pomaly zlepšovať, je však stále ležiaci pacient, hoci už za pomoci chodítka a opory prejde pár metrov. Stále potrebuje 24 hodinovú starostlivosť, nakoľko v ničom nie je sebestačná. Je pri vedomí, no komunikuje nezrozumiteľne, hoci skoro všetko rozumie. Okrem paralyzovaného pohybového aparátu a rečovej poruchy takmer vôbec nevidí, rozoznáva len obrysy, pretože má poškodený zrakový nerv.

Rotný Jozef Chrenšt, ktorý ostal s dcérkou na materskej dovolenke, sa za každú cenu snaží svojej partnerke a matke svojej malej dcérky Tatianky pomôcť aj nad rámec bežnej zdravotnej starostlivosti. Táto snaha je však nad jeho finančné možností. Obrátil sa preto listom na Vojenskú podpornú nadáciu a veliteľa posádky Martin s prosbou o sprostredkovanie pomoci spomedzi nás, jeho kolegov z ozbrojených síl či z rezortu obrany. Jeho partnerka potrebuje intenzívnu rehabilitáciu končatín rúk aj nôh, hyperbarickú komoru a tak isto špeciálne logopedické cvičenia. Fyzioterapiou a logopedickými cvičeniami je veľká šanca vrátiť ju malými krokmi spať do rodinného života. V polovici septembra bola prijatá na dvojtýždňový pobyt v Adeli medical centrum v Piešťanoch, ktoré, ako uvádza, rotný Chrenšt, je najlepšie a jediné špecializované zariadenie pre liečbu podobných prípadov na Slovensku. Žiaľ, nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami. Jeden liečebný pobyt v zariadení pritom stojí približne 6500,- eur a jeho družka by ich potrebovala viac. Pobyt preto uhrádza z vlastných úspor, no už aj z prostriedkov od rodiny, priateľov a ľudí, ktorým nie je osud ich mladej rodiny ľahostajný.

„Chcel by som takto všetkých kolegov v OS SR osloviť s prosbou o pomoc a podporu v našej neľahkej situácii. Za každú pomoc vopred ďakujeme,“ napísal vo svojom liste rotný Jozef Chrenšt.

 

Prosíme preto, pomôžme rotnému Jozefovi Chrenštovi. Účet určený na zbierku je: SK1475000000004023634290, variabilný symbol 1037

O stave vyzbieraných finančných prostriedkov Vás budeme priebežne informovať.

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z.                             plukovník Ing. Ľubomír Podhorec
správca Vojenskej podpornej nadácie                    veliteľ posádky Martin

Dňa 12.10.2018 sme od rtn. Jozefa Chrenšta obdžali list s poďakovaním, jeho prepis v plnom znení zverejňujeme:

Milí kolegovia

Chcem sa touto cestou veľmi pekne poďakovať za Vašu pomoc a finančnú podporu pre moju družku Mirku s ktorou sme sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

Som veľmi rád,že sa našla pomoc a spolupatričnosť v radoch OSSR,lebo aj vďaka Vám kolegovia môže Mirka absolvovať ďalšiu liečbu v Adeli Medical Center Piešťany,ktorá sa pozitívne podpisuje na jej zdravotnom stave.

Zlepšila sa stabilita,držanie tela,pohybové a verbálne schopnosti.Je radosť sledovať ako Mirka napreduje a snaží sa pracovať na sebe kvôli svojej rodine.

V Turzovke  dňa 12.10.2018                                                        rtn.Jozef  Chrenšť